Czy życie wieczne jest możliwe?

15- go maja gościliśmy po raz kolejny Panią dr hab. inż. Agatę Markowską – Szczupak z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wykład pt. "Czy życie wieczne jest możliwe" dotyczył procesu starości. Omówiono najważniejsze hipotezy dotyczące starzenia m.in. teorię starzenia replikacyjnego, telomerową, jednorazowego życia, tempa życia i wolnorodnikową oraz dokonano analizy znaczenia genów długowieczności i tempa metabolizmu. Przedstawiono również substancje, których zażywanie może się przyczynić do opóźnienia procesu starzenia oraz najnowsze odkrycia naukowców dotyczące procesów starzenia oraz osiągania nieśmiertelności na poziomie molekularnym lub organizmalnym.

Wszystkim uczestnikom wykładu serdecznie dziękuję.

Kolejne spotkanie już w czerwcu. Serdecznie zapraszam.

Sylwia Balcer

powrót