Czy znasz patrona swojej szkoły?

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

ogłasza konkurs pod hasłem

„Czy znasz patrona swojej szkoły”

      

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas pierwszych do udziału w konkursie „Czy znasz patrona swojej szkoły”.

Celem konkursu jestpropagowanie sylwetkipatrona szkoły.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w Zespole Szkół im. Ignacego Łukaszewicza.

Materiały o Ignacym Łukasiewiczu dostępne są na stronie szkoły oraz w Bibliotece Szkolnej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap
  test wyboru dotyczący życia i działalności I. Łukasiewiczapiszą wszyscy chętni uczniowie w dniu  29 października  (środa) w sali 05. Do II etapu przechodzą  uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
 • II etap
  odbędzie się dnia 31 października (piątek) w sali 05. Na tym etapie uczniowie rozwiązują  test pisemny.

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody na uroczystości ślubowania, która odbędzie się  dnia 7 listopada 2014 r.

 

Grażyna Niedziałkowska-Kocięba

Agnieszka Łabecka


Kilka przykładowych pytań konkursowych:

 1. DATA WYNALEZIENIA NAFTY
  a) przełom lat 1953/1954
  b) przełom lat1852/1853
  c) przełom lat 1851/1852
 2. GDZIE ŁUKASIEWICZ ODKRYŁ NAFTĘ?
  a) Apteka ,,Pod Złotą Gwiazdką” w Wilnie
  b) Apteka Ignacego Swobody w Kańcucie
  c) Apteka ,,Pod złotą gwiazdą” we Lwowie
 3. DO JAKIEGO GIMNAZJUM UCZĘSZCZAŁ ŁUKASIEWICZ?
  a) Piwowarskie Gimnazjum w Zadusznikach
  b) Pijarskie Gimnazjum w Rzeszowie
  c) Pijarskie Gimnazjumwe Lwowie
 4. GDZIE NASTĄPIŁA PIERWSZA TRANSAKCJA ROPY NAFTOWEJ NA ŚWIECIE?
  a) w Wilnie
  b) w Austrii
  c) we Lwowie
powrót