Chemia z najlepszymi partnerami
Chemia z najlepszymi partnerami

Wczoraj (19 marca) została podpisana umowa o współpracy między Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Sygnatariuszami byli prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Bażena Pawełkiewicz, p.o. dyrektora ZS w Policach. Tym samym dopełniło się porozumienie między Grupą Azoty POLICE, ZUT i „białą szkołą” dotyczące otwarcia nowego kierunku kształcenia. Od roku szkolnego 2015/2016 oferta edukacyjna wzbogaci się o kierunek: TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ.

Grupa Azoty POLICE gwarantuje praktyki zawodowe oraz pracę dla najlepszych absolwentów, jest również sponsorem trzech specjalistycznych pracowni, w których odbywać się będą zajęcia z przedmiotów zawodowych, ZUT zapewnia opiekę merytoryczną kadry naukowej , dostęp do laboratoriów i specjalistycznych pracowni, z kolei w szkole odbywać się będą zajęcia z wszystkich przedmiotów zawodowych.

Pomysłodawcami (skutecznymi) powstania nowego kierunku nauczania są Sylwia Balcer, nauczycielka chemii w ZS oraz Janusz Szwyd, były pracownik Grupy Azoty POLICE, były radny Rady Powiatu Polickiego.

powrót