Błękitny Patrol w naszej szkole

26 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia projektu „Błękitny Patrol” organizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 

Wykład dla młodzieży klas pierwszych naszego liceum na temat prawidłowego zachowania się podczas utraty przytomności przez drugiego człowieka poprowadzili instruktorzy ratownictwa wodnego WOPR. Przedstawili oni również sposób postępowania w przypadku tonięcia oraz zwykłego wypadku na ulicy, a także udzielili uczniom praktycznych porad oraz pokazali kilkuminutowe filmiki ukazujące osoby poszkodowane i sposób w jaki należy udzielić im pomocy. Po prezentacji, uczniowie liceum zostali podzieleni na grupy, z których każda miała zajęcia praktyczne z instruktorami WOPR oraz „Błękitnego Patrolu”. Ponadto młodzież miała okazję zagrać w znaną grę „Milionerzy” opartą na znajomości pierwszej pomocy i zagadnień dotyczących pogotowia ratunkowego, rzucała węzłem, poznała wyposażenie torby ratowniczej oraz uczyła się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantomu. Zarówno wykłady jak i ćwiczenia były przypomnieniem oraz utrwaleniem wiadomości z pierwszej pomocy i aktywnym spędzaniem czasu.

 

Mamy nadzieję, że realizacja projektu „Błękitny Patrol” w naszym liceum pozwoli uczniom zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć wiedzę z zakresu świadomego i bezpiecznego korzystania ze środowiska wodnego, a także poznać zagrożenia, których należy unikać aby zmniejszyć liczbę utonięć na akwenach wodnych.

powrót