Biotechnologia a technologia chemiczna
Biotechnologia a technologia chemiczna

Biotechnologia a technologia chemiczna.

W ostatnich latach – w związku z rozwojem technologii, a także postępami w wiedzy genetycznej – znaczenie biotechnologii bardzo wzrosło i obecnie jest to bardzo pożądany kierunek studiów. Biotechnologia jest jednym z głównych źródeł innowacji, które m.in. prowadzą do dynamicznego rozwoju medycyny, choć efekty działań biotechnologicznych mogą być obserwowane także w codziennym życiu – np. podczas zakupów w sklepie spożywczym. Przykładowymi osiągnięciami biotechnologii, jako nauki jest opracowanie syntezy insuliny ludzkiej, ludzkiego hormonu wzrostu, utworzenie szczepionek, tworzenie transgenicznych roślin.

Wokół biotechnologii od zawsze powstają liczne kontrowersje związane z wykorzystywaniem przez nią metod m.in. manipulacji genami, a także z efektami biotechnologii, np. wprowadzenia do obiegu żywności (roślin) modyfikowanej genetycznie, bez pewności skutków, jakie taka żywność może wywołać w środowisku i organizmie człowieka.

O osiągnięciach tej dziedziny i jej ogromnym znaczeniu w przemyśle dowiedzieli się uczniowie Zespołu Szkół, którzy w dniach 24 listopada i 8 grudnia wzięli udział w wykładach, które poprowadziła dr hab. inż. Agata Markowska – Szczupak z Zakładu Biotechnologii, Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii  Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dziękuję wszystkim za uwagę.

Kolejne spotkanie już w styczniu

Sylwia Balcer

powrót