Bezpieczny Region

W dniu 25  listopada 2015 uczniowie klas mundurowych 2 LE, 2 LC i nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa brali udział w seminarium  „Bezpieczny Region” w Instytucie Politologii i Europeistyki US w Szczecinie. Seminarium zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, w seminarium uczestniczyło 20 szkół z Województwa Zachodniopomorskiego prowadzących klasy mundurowe, wykłady  prowadzone były w dwóch panelach: nauczycielskim i uczniowskim. Dotyczyły następującej tematyki:

  • Charakterystyka zagrożeń w województwie zachodniopomorskim
  • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym
  • Ewolucja środowiska bezpieczeństwa, nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, sposoby ich niwelowania
  • Zadania obrony cywilnej i ochrony środowiska
  • Pierwsza pomoc i zachowanie się w trakcie pożaru
  • Strzelectwo sportowe
  • Zasady zachowani się po ogłoszeniu alarmu, pozorowany zamach terrorystyczny
  • Zachowanie podczas imprez masowych
powrót