BEZPIECZNA SZKOŁA
BEZPIECZNA SZKOŁA

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła podobnie jak w ubiegłym roku bierze udział w programie profilaktycznym „Bezpieczna Szkoła” organizowanym jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczne działania szkolne opatrzone są logo pn. – BOHATER BEZPIECZEŃSTWO i będą trwały od stycznia do kwietnia. Po przeprowadzonej diagnozie zagrożeń zostały wyróżnione 3 obszary, wokół których organizowane będą działania:

  • Uzależnienie od sprzętów elektronicznych
  • Antykultura języka
  • Trudności emocjonalne 

Pod koniec drugiego semestru uczniowie wezmą udział w podsumowaniu programu rywalizując o tytuł: BOHATERA BEZPIECZEŃSTWA. W realizacji zadań towarzyszą i współpracują ze szkołą funkcjonariusze Policji w Policach.

Głównym celem Programu "Bezpieczna Szkoła" jest stała diagnoza zagrożeń pojawiających się wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie demoralizacji oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

Koordynatorzy programu:

Marzena Rafacz - pedagog

Jakub Piekarski - psycholog

powrót