Bezpieczna Szkoła

Zakończył się projekt pt.: „Bezpieczna Szkoła” pod patronatem Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie. Koordynatorkami projektu w szkole  byli pedagodzy szkolni. Przez cały rok szkolny były prowadzone działania wokół zdiagnozowanego w szkole zagrożenia – cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Odbyły się: spotkania policji z uczniami, szkolenia nauczycieli, dyżury dla rodziców oraz aktywna forma zajęć dla uczniów. W efekcie podjętych działań powstały także wystawy autorstwa uczniów prezentowane podczas Dnia Otwartego szkoły dla środowiska lokalnego. Dziękujemy za owocną współpracę funkcjonariuszom Komendy Powiatowej w Policach – Pani Jolancie Szalińskiej oraz Pani Małgorzacie Litwin. Poniżej prezentujemy zdjęcia z ww. akcji.

Marzena Rafacz
Michalina Anczykowska

powrót