BEZPIECZNA SZKOŁA
BEZPIECZNA SZKOŁA

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 bierze udział w programie o nazwie: „Bezpieczna Szkoła” organizowanym  przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem programu jest inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodnio-pomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Zadania realizowane są w obrębie określonego obszaru zagrożeń występujących w szkole przy stałej współpracy
z Komendą Policji. Zdiagnozowanym obszarem w naszej szkole są: zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Programem objęte zostaną wybrane klasy w zależności od charakteru poszczególnych zadań i potrzeb szkoły. Realizacja zaplanowanych działań planowana jest na czas od listopada 2015 r. do maja 2016 r., będzie oparta na współpracy pedagogów, psychologa, wychowawców i poszczególnych nauczycieli. W ramach programu szkoła uczestniczy także w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa. Koordynatorami programu w placówce są pedagodzy szkolni. Koordynatorem działań ze strony KPP w Policach  jest asp. Pani Jolanta Szalińska.

powrót