Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z POJAZDÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały  wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

https://dokumenty.men.gov.pl/66a9aa63-f4d8-4fbd-b8b1-5ea470177067/list_men_mi_gis.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/d46b3409-be39-42eb-8b1e-68a64824e1f4/wytycznegismzimendotyczacetransportu.docx

powrót