Baczyński i inni poeci...

12 listopada uczniowie: klasy humanistycznej i grupy rozszerzonej z języka polskiego wzięli udział w ciekawym spotkaniu, które odbyło się w  Bibliotece Naukowej w Policach.

Spotkanie pt.: „Krzysztof Kamil Baczyński i inni poeci” poprowadzone przez Panią  Cecylię Judek (pracownika naukowego Książnicy Pomorskiej)  przybliżyło uczniom sylwetki poetów i poezję okresu wojennego. Wykład połączony z prezentacją przyczynił się do uzupełnienia treści programu nauczania.

G. Niedziałkowska-Kocięba

A. Sikorska-Furman

powrót