Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy

ZAPRASZAMY

 

Uczniów, Absolwentów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz inne osoby zainteresowane tematyką rynku pracy

na cykl bezpłatnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie zawodoznawstwa,   

 

Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy

 

które odbędą się w naszej szkole w dniach:

15 - 17.11.2013 i  22 - 24.11.2013

 

Program warsztatów:

 

Piątek 15 listopada 2013

 

15.30 – 16.15

Otwarcie szkolenia i wprowadzenie do tematyki zajęć - Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy

16.15 - 16.45

przerwa kawowa

16.45 - 19.00

JA – moje oczekiwania, czyli kim chciałbym być?

Sobota 16 listopada 2013

 

8.00 – 10.15

JA – moje decyzje – o sztuce podejmowania dobrych wyborów

10.15 – 10.45

przerwa kawowa

10.45 – 13.00

JA – kim jestem? – jakie są moje atuty - talenty i zdolności?

13.00-13.30

obiad

13.30 – 16.30

JA - moja kariera – jak zaplanować  mój osobisty rozwój?

Niedziela 17 listopada 2013

 

8.00 – 10.15

JA – moja praca – jaki zawód powinnam/powinienem wybrać?

10.15 – 10.45

przerwa kawowa

10.45 – 13.00

JA - moje finanse– jak skutecznie  pozyskiwać fundusze na własną  działalność

13.00-13.30

obiad

13.30 – 16.30

Dlaczego właśnie JA – rekrutacja, czyli, jak pokonać innych

 

Plan zajęć::

 

  • Absolwenci ZSZ grupa 1 – sala 48 – osoba prowadząca zajęcia – p.Anna Modzelewska
  • Absolwenci ZSZ grupa 2 – sala 42 – osoba prowadząca zajęcia – p.Maria Karczyńska
  • Uczniowie klasy 2 ZA 1 grupa – sala 49 - osoba prowadząca zajęcia – p.Monika Andrzejewska
  • Uczniowie klasy 2 ZA 2 grupa – sala 50 - osoba prowadząca zajęcia – p.Urszula Bagdzińska

 

UWAGA! Pozostałe osoby chętne dołączają do wybranych przez siebie grup.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p.Moniką Andrzejewską – tel.914241306 w. 114

 

 

INFORMACJA O KORZYŚCIACH DLA UCZESTNIKÓW     

 

 

Autoprezentacja w poszukiwaniu pracywarsztaty z ćwiczeniami praktycznymi, podczas których uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat własnej sylwetki zawodowej oraz mocnych i słabych stron. Ponadto oceniają swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje w odniesieniu do ofert na rynku pracy.

 

Ja – moje oczekiwania  -  Głównym celem zajęć jest dostarczenie uczestnikowi wiedzy na temat siebie, aby mógł samodzielnie podejmować decyzje o wyborze zawodu oraz planowaniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Zajęcia przeznaczone są  dla uczestników, którzy poszukują informacji oraz wiedzy na temat samego siebie i swoich atutów. Podczas zajęć uczestnik dowie się jakie uzdolnienia zawodowe posiada, a także w jakich dziedzinach może je wykorzystywać.

 

Ja i moje decyzje- główny cel zajęć to rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Warsztaty będą pomocne dla osób, które są na etapie podejmowania decyzji o zawodzie bądź zmianie zawodu. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi.

 

Ja - kim jestemcelem zajęć jest wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników do aktywnego poszukiwania informacji o sobie, a także budowanie poczucia pewności siebie. Uczestnicy nabędą umiejętność przeciwdziałania zaniżaniu własnej samooceny i budowaniu samoocena adekwatnej będącej podstawą partnerstwa w kontaktach interpersonalnych.

 

Ja - moja kariera- zajęcia aktywizujące młodzież, których celem jest przybliżenie świata zawodów oraz czynników decydujących o wyborze zawodu i ścieżki kształcenia. W trakcie zajęć uczestnicy poznają czynniki wpływające na wybór zawodu, własne zainteresowania oraz dokonują samooceny umiejętności i zdolności oraz planują własną drogę rozwoju zawodowego.

 

Ja i moja praca- podstawowym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Uczestnicy pracować będą metodą warsztatową. Celem zajęć jest wyzwolenie kreatywności, przełamywanie barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego, a także autorefleksja.

Ja – moje finanse– głównym założeniem warsztatów jest umożliwienie młodzieży zapoznania się z procedurami rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwościami pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zasadach komercyjnych.

 

Dlaczego właśnie ja – warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Celem zajęć jest poznanie obowiązujących zasad prezentowania się podczas rozmowy o pracę, poznanie najczęściej zadawanych pytań oraz zasad budowania pierwszego wrażenia.

 

Uczestnicząc w zajęciach:

  • poznasz swoje słabe i mocne strony
  • zaplanujesz karierę edukacyjną i zawodową
  • poznasz sposoby skutecznego poszukiwania pracy etc.
powrót