ARS – jak dbać o miłość

Zakończył się program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, którym zostały objęte wybrane klasy Liceum, Technikum i Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Celem programu było kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań młodych ludzi oraz ograniczenie podejmowanych przez nich zachowań ryzykownych związanych ze zdrowiem i jakością życia przyszłych rodziców i potomstwa. Mamy nadzieję, że poruszana tematyka wzbudziła w naszych uczniach refleksję i pragnienie starania się o budowanie zdrowych relacji opartych na odpowiedzialności za siebie i drugą osobę.

Koordynatorzy programu:

Marzena Rafacz - pedagog,
Jakub Piekarski - psycholog,
Marta Kowalik – wychowawca w ZSZ

powrót