"Aktywna edukacja"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła bierze udział w projekcie "Aktywna edukacja".

O programie: "Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przeszkolą i szkołach współfinansowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Dlaczego?

Ogromny postęp technologiczny, jaki zaszedł w ostatnich latach, każe zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TIK w edukacji. Wielość możliwości sprzętowych i programowych powoduje, że trudno jest wybrać najlepsze rozwiązania, a następnie wdrażać je z pożytkiem dla procesu nauczania i uczenia się uczniów. Dzieci i młodzież coraz wcześniej zapoznają się z nowoczesnymi technologiami. Szybkie komputery, szerokopasmowy dostęp do internetu czy technologie mobilne są dla nich codziennością. Szkoły nie mogą ignorować, ani tym bardziej powstrzymywać zachodzących zmian. Mogą jednak wykorzystać je z pożytkiem dla edukacji. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego ogromną odpowiedzialnością. By zdobyć, a następnie efektywnie wykorzystać dotacje, trzeba przede wszystkim właściwie określić potrzeby szkoły w tym zakresie."

źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/o-programie/informacje-ogolne

Program jest adresowany do nauczycieli, którzy w zespole TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) będą dzielić się swoimi pomysłami na zastosowanie TIK na lekcji. Liczymy na to, że małymi kroczkami będziemy się zbliżać do tego, aby w naszej szkole częściej korzystano na lekcjach z internetu, aplikacji, programów edukacyjnych itp.

Dorota Kobylińska-Huk
Magdalena Sychel
Justyna Wodzik

powrót