Aktywna Edukacja

"Aktywna Edukacja" zawitała do Białej. Zaangażowaliśmy się w program o nazwie "Cyfrowa Szkoła". Jego celem jest podniesienie jakości nauczania dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) oraz elementów oceniania kształtującego, a także przygotowanie do racjonalnego wyboru sprzętu i sprawnego
zarządzania infrastrukturą komputerową w szkole. Kurs e-learningowy będzie trwał od listopada 2014 do czerwca 2015 roku. Nauczyciele zaangażowani w projekt to: Agata Markowicz - Narękiewicz, Justyna Wodzik, Dorota Kobylińska - Huk i Magdalena Sychel.

Więcej Informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/cyfrowa-sciezka-zapisy-zespolow-szkolnych


Dorota Kobylińska - Huk
nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

powrót