Absolwenci Młodzieżowej Akademii Medycznej mam Pum

2 czerwca 2016 roku w Auli Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie VII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (MAM PUM). Do programu zakwalifikowało się 15 uczniów z klas III naszej szkoły, którzy rozwiązali test kwalifikacyjny z przedmiotów kierunkowych – biologia, chemia i fizyka.

W trakcie cyklicznych spotkań uczestnicy wysłuchali 25 wykładów. Musieli również zdać dwa egzaminy – śródroczny i końcowy z treści zawartych na wysłuchanych wykładach. Warunkiem uzyskania certyfikatu była 100% frekwencja oraz przystąpienie do wszystkich egzaminów: kwalifikacyjnego oraz śródrocznego i końcowego. Uzyskanie certyfikatu upoważnia do otrzymania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły jako szczególne osiągnięcie ucznia.

VII edycję Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM PUM ukończyli:
Dominika Kotońska
Natalia Tuńska
Emilia Szczucka
Kamila Sawicka
Dominik Sadowski
Dawid Zieliński
Dariusz Gieraszek
Dominik Sawicki
Dominika Hryszkiewicz
Klaudia Kapała
Magdalena Misiurek
Alex Abram
Wiktoria Ceglarska

Na ostatnim spotkaniu uczestnicy wysłuchali wykładu dr hab. n.med. Justyny Pełki-Wysieckiej „Zdrowie psychiczne w dzisiejszych czasach?”

Gratulujemy naszym absolwentom wytrwałości, zaangażowania i zdobytej wiedzy. Jesteśmy dumne z ich osiągnięć oraz dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Z życzeniami wszystkiego najlepszego – Anna Golla i Aleksandra Szafirska 

powrót