2TTC z wizytą w Zakładzie Inżynierii Chemicznej

Wykształcenie technologów chemików obejmuje szczegółową znajomość:

  • oddziaływań molekularnych substancji chemicznych,
  • mechanizmów reakcji chemicznych,
  • metod analityki chemicznej,
  • wykorzystania procesów chemicznych w przemyśle,

oraz budowy aparatów i całych ciągów technologicznych, w których procesy te są realizowane.

Ponadto technolodzy chemicy zajmują się metodami rozdzielania i separacji mieszanin związków chemicznych, automatyką przemysłową i optymalizacją procesów dużej skali. 

Znajomość podstaw inżynierii chemicznej jest niezbędna do opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów oraz bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów, dlatego 25 – do stycznia 2017 roku uczniowie klasy 2TTC, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt. „ Właściwości fizyczne płynów”, które poprowadziła dr inż. Marta Major – Godlewska z Zakładu Inżynierii Chemicznej i Procesów Reaktorowych WTiICh ZUT Szczecin. Kolejne spotkanie w lutym. Serdeczne podziękowania dla prowadzącej zajęcia.

dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer

powrót