14.10. 2019 r. odwołanie zajęć w ramach kursu języka niemieckiego dla klas piątych i szóstych szkoły podstawowej

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Umowy o zorganizowaniu i przeprowadzaniu kursu języka niemieckiego dla uczniów klas szóstych i piątych szkół podstawowych, dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza ustala dzień 14 października 2019r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, co oznacza odwołanie zajęć w ramach kursu języka niemieckiego przygotowującego uczniów klas piątych szóstych do egzaminu językowego umożliwiającego kontynuowanie nauki w niemiecko – polskim gimnazjum w Löcknitz.

powrót