„ZAINSPIRUJ SIĘ DZIEŁEM WIELKIEGO MISTRZA" XIX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs  skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz oraz szkół powiatu polickiego. 

CEL:

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, wrażliwości uczniów, rozwijanie aktywności twórczej młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat dzieł wielkich mistrzów.

REALIZACJA ZADANIA :

Uczestników prosimy o wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie malarstwa. W XIX edycji konkursu inspiracją są  dzieła następujących mistrzów:

René Magritte

Giorgio de Chirico

Marc Chagall 

Andy Warhol

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość własnych zdjęć

- format nie mniejszy niż A4;

- fotografie należy dostarczyć w formie wydrukowanej, podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą oraz tytułem inspiracji

- prace nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w celach promocyjnych ZS

- prace należy złożyć koordynatorowi projektu lub w sekretariacie szkoły  do dnia 20 października  2017r.

 Koordynator – Joanna Cichecka

powrót