„Stop używkom w ciąży”

KONKURS DLA UCZNIÓW:

LICEUM, TECHNIKUM, SZKOŁY ZAWODOWEJ

„Stop używkom w ciąży”

Wykonaj ulotkę!     

 

Organizator:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach

 

Zadania dla uczestników konkursu:

 • Zaprojektuj i wykonaj  ulotkę o tematyce zgodnej  z hasłem: „STOP używkom w ciąży!”
 • ulotka powinna zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję plastyczną/graficzną,
 • autor projektu umieszcza na ulotce treści o tematyce (do wyboru poniżej):
  -    wpływu czynnego i biernego palenia tytoniu oraz używania środków psychoaktywnych (m.in. alkoholu, narkotyków, dopalaczy) na zdrowie kobiet będących w ciąży oraz ich dzieci;
  -    promowania abstynencji od wszelkich środków psychoaktywnych wśród ciężarnych,
  -    Informowania o konsekwencjach zdrowotnych, społecznych i moralnych zażywania substancji psychoaktywnych wśród kobiet w ciąży.
 • technika wykonania ulotki: dowolna technika plastyczna, przy użyciu farb, kredek, flamastrów itp.  lub graficzna przy użyciu techniki komputerowej,
 • w pracy konkursowej nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik oraz żadnych innych form naruszających prawa autorskie. Nie mogą one również wzbudzać agresji lub nietolerancji.
 • format: arkusz A4 złożony w połowie, dający 4 części (dwustronnie),

Czas trwania konkursu:

 • etap szkolny do 22 maja 2015 r. (prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego:
  Marzena Rafacz (p. 110) do 22 maja – piątek; wyniki na etapie szkolnym – 28 maja,
  3 najlepsze prace przechodzą do etapu powiatowego – do PSSE.
 • etap powiatowy do 28 maja 2015 r. (ogłoszenie wyników konkursu 29 maja 2015 r. na stronie internetowej PSSE Police: www.pssepolice.pis.gov.pl).
powrót