„Polsko - niemiecki obóz językowy 2018” w Trzebieży

Polscy i niemieccy uczniowie klas siódmych uczęszczający do współpracujących ze sobą ponad 20 lat dwóch partnerskich szkół wspólnie spędzili z sobą kilka dni w Trzebieży, poznając się, wspólnie bawiąc, odpoczywając … To wieloletnia tradycja. Polscy uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, potocznie zwanej „Białą” wraz z rówieśnikami ze Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Löcknitz każdego roku wspólnie spotykają się na obozie językowym, rozpoczynając trudny proces budowania relacji polsko – niemieckich.
Tegoroczny obóz językowych został zorganizowany w dniach 10-14.09.2018 roku w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, a wzięło w nim udział w sumie prawie 100 polskich i niemieckich uczniów klas siódmych wraz ze swoimi nauczycielami – wychowawcami.
W programie projektu uczniowie były:

- zajęcia sportowe,
- nauka zumby,
- nauka poloneza,
- zajęcia językowe (nauka niemieckiego i polskiego),
- wspólne ognisko,
- wspólna dyskoteka,
- zajęcia artystyczne: malowanie koszulek, malowanie porcelany w stylu art deco, decoupage na drewnie, artystyczny recycling.

Projekt realizuje cele Funduszu Małych Projektów, ponieważ umożliwi on organizację polsko - niemieckiego obozu językowego, w trakcie którego uczniowie podejmą szereg integracyjnych zadań ( w tym edukacyjnych, sportowych, kulturowych), a poprzez ich wspólną realizację będą nawzajem się poznawać, przełamywać własne bariery językowe, kulturowe, mentalne, wspólnie ucząc się szacunku dla odmienności kulturowej. Projekt jest pierwszym krokiem w budowaniu pozytywnych relacji w tej grupie docelowej, ale działania będą kontunuowane przez kolejne lata, co z pewnością przyczyni się do budowania zrozumienia i szacunku w relacjach Polaków i Niemców na pograniczu. Realizaując program projektu jego uczestnicy rozpoczną budowanie współpracy polsko - niemieckiej w codziennych kontaktach z rówieśnikami, co będzie miało przełożenie na poprawę relacji i współpracy w terenie przygranicznym.

Nasz projekt wpłynie pozytywnie na wzmocnienie współpracy transgranicznej w obszarze edukacji. Młodzi Polacy i Niemcy będą stopniowo wdrażani do  funkcjonowania na pograniczu w polsko - niemieckim społeczeństwie w duchu poszanowania dla odmienności kulturowej, otwartości na drugiego człowieka i tolerancji wobec odmiennych zasad, zachowań i cech drugiego człowieka - Europejczyka.
Realizując projekt młodzi Polacy i Niemcy będą wspólnie uczyć się siebie i poznawać wzajemnie, przełamując własne lęki, uprzedzenia, ograniczenia, a w rezultacie mają szansę zbliżyć się do siebie. Takie działania będą miały przełożenie na wzmacnianie współpracy transgranicznej i budowanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa na  pograniczu.

Projekt FMP-0170-18 pod tytułem „Polsko – niemiecki obóz językowy 2018” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

powrót