„Cyberprzemoc- konsekwencje prawne”

11 lutego 2014r. (wtorek) odbyła się w naszej szkole prelekcja na temat „zalet i wad  używania technologii informacyjnej”. Spotkanie zorganizowała pani Agnieszka Szewczuk- wychowawca klasy IGB. Prowadzącym zajęcia była  Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Policach-pani Jolanta Szalińska.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IGB oraz uczniowie klasy IIGB. Opiekę nad grupą sprawowali: pani Izabela Nowicka, pani Marzena Rafacz oraz pani Agnieszka Szewczuk.

Pani Jolanta Szalińska profesjonalnie przeprowadziła pogadankę na temat cyberprzemocy, bardzo obrazowo przedstawiła skutki naszych nieprzemyślanych działań w zakresie korzystania z nowinek technologii. Wyjaśniła konsekwencje nieprawidłowego zachowania, popierając realnymi przykładami. Pani Jolanta Szalińska zaangażowała uczniów w dyskusję na ten temat. Okazało się, że nasze wiadomości o konsekwencjach prawnych nieprawidłowego zachowania „w sieci” są na poziomie niedostatecznym. Wiele treści wynikało także z prezentowanego filmu instruktażowego. Prowadząca w dużej mierze uświadomiła nam zakres naszej odpowiedzialności, co spowoduje uniknięcie wielu przykrych niespodzianek w przyszłości.

Bardzo dziękujemy Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Policach za wyrażenie zgody na udział w przedsięwzięciu. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

 

Agnieszka Szewczuk wraz z klasą IGB

powrót