WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W CZASIE PANDEMII COVID-19

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w sprawie wprowadzenia WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY FUNKCJONOWANIA Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w czasie pandemii COVID-19

Załącznik 1 – Procedura bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID 19 w Internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Załącznik 2 – Procedura bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID 19 w kuchni i stołówce Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Załącznik 3 – Procedura bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID 19 w bibliotece Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Załącznik 4 – Procedura bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID 19 pracowników obsługi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Załącznik 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny dla wychowanków Internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w okresie pandemii COVID-19

Załącznik 6 – Instrukcja korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych w czasie pandemii COVID 19

Załącznik 7 – Instrukcja korzystania z szatni w czasie występowania pandemii COVID-19

Załącznik 8 – Plakat MEN – 10 zasad dla ucznia

Załącznik 9 – Plakat MEN – Wskazówki dla rodzica

Załącznik 10 – Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół im.Ignacego Łukasiewicza  w Policach ul.Siedlecka 6

Załącznik 11 – Instrukcja dezynfekcji rąk

Załącznik 12 – Instrukcja stosowania rękawiczek jednorazowych

Załącznik 13 – Instrukcja stosowania maseczek jednorazowych

Załącznik 14 – Instrukcja stosowania maseczek wielokrotnego użytku

Załącznik 15 – Instrukcja stosowania ochron osobistych

Załącznik 16 – Potwierdzenie zapoznania z procedurą

Załącznik 17 – Potwierdzenie odbioru środków ochrony osobistej

Załącznik 18 – Rejestr mycia i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych (kontaktów, klamek, powierzchni płaskich) zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19

Załącznik 19 – Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (toalety, szatnie) zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19

Załącznik 20 – Rejestr mycia, dezynfekcji, wietrzenia sal i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19

Załącznik 21 – Rejestr mycia i dezynfekcji stołówki zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19

Załącznik 22 – Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń biurowych (dezynfekcja myszek, klawiatur, powierzchni płaskich) zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19

Załącznik 23 – Rejestr dezynfekcji sprzętów na placu zabaw zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pracy podczas trwania pandemii COVID-19

Załącznik 24 – Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2020 r zgodnie z zaleceniami CKE, MEN i GIS.