Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo,
 
Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie nnw uczniów w InterRisk TU SA VIG. Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 20 000 wynosi 50 zł za pierwsze dziecko.
DZIECKO DRUGIE i kolejne ZWOLNIONE jest z opłaty za ubezpieczenie – Rodziców tym przypadku prosimy o opłacenie składki za pierwsze dziecko i przesłanie potwierdzenia opłaty na adres poczty elektronicznej: izabela.lis@interrisk.pl wpisując w treści e-maila dane kolejnych dzieci do zwolnienia ze składki (imię, nazwisko).
Składkę można opłacić:
* samodzielnie za pomocą strony internetowej (adres poniżej) lub kodu QR – plakat z ofertą wirtualną wywieszony jest tablicy w wejściu głównym do szkoły, jak również na drzwiach w Szkole Podstawowej.
 
„wejdź na stronę HTTPS://KLIENT.INTERRISK.PL/EDUPLUSONLINE i wpisz ID Klienta DKRUK ” oferta wirtualna
 
* przelewem bankowym na rachunek bankowy 74 1240 6960 7170 0012 5008 9176 wpisując w tytule przelewu Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.
 
Polisa numer EDU-A/P089176 
 
suma ubezpieczenia nnw 20 000 zł
 
UBEZPIECZENIE OBEJMUJE nnw doznane w związku Z WYCZYNOWYM UPRAWIANIEM SPORTU, również podczas zajęć pozalekcyjnych / 24 h na dobę / na całym świecie.
 
Szkodę można zgłosić w następujący sposób
 
· Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl [5][2] link poniżej:
 
 
· Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25
 
· Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice
 
· Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl