Technik technologii chemicznej

Kierunek na miarę przyszłości

 

Klasa pod patronatem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Jeżeli jesteś dociekliwy, masz zacięcie techniczne, stawiasz na matematyczną dokładność, analityczną dociekliwość i syntetyczny sposób wnioskowania, technologia chemiczna to kierunek stworzony dla ciebie.

Zapewniamy:

 • naukę przedmiotów zawodowych w nowoczesnych, profesjonalnie urządzonych pracowniach,
 • urozmaicone praktyki zawodowe, które odbywać się będą w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
 • naukę języków obcych (angielski lub niemiecki) ukierunkowanych zawodowo,
 • zajęcia ze specjalistami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 • możliwość brania udziału w projektach międzynarodowych.

Najlepsi absolwenci mają gwarancję zatrudnienia w największej w kraju i Europie spółce chemicznej Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

 

W czteroletnim cyklu edukacyjnym będziesz się uczył:

 • odczytywania i wykonywania rysunków technicznych oraz schematów technologicznych,
 • stosowania podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego,
 • wykonywania obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych,
 • pobierania próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych,
 • wykonywania pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną;
 • oceniania jakości surowców i produktów,
 • utrzymywania w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym,
 • organizowania i nadzorowania zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne,
 • przekazywania produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej,
 • prowadzenia bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywania normatywów ich wykorzystania,
 • posługiwania się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenia dokumentacji produkcji,
 • usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej

Absolwent szkoły o kierunku technik technologii chemicznej będzie przygotowany do:

 1. wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
 3. organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
 4. wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Edukacja w technikum kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym wiedzę i umiejętności i otrzymaniem tytułu technika technologii chemicznej. Pomyślnie zdana matura pozwala rozpocząć studia na każdym kierunku.

Absolwenci – technicy technologii chemicznej znajdą zatrudnienie firmach związanych z Wielką Syntezą Chemii.