Technik hotelarstwa

Zaprosić, ugościć, przywitać ponownie

 

Klasa przeznaczona dla uczniów:

 • umiejących nawiązywać kontakty,
 • lubiących wyzwania,
 • potrafiących działać w stresie,
 • nawiązujących dobre relacje w ludźmi,
 • odpowiedzialnych.

Charakterystyka pracy technika hotelarstwa:

 • kompleksowa obsługa gości hotelowych,
 • działania marketingowe na rzecz hotelu,
 • planowanie różnego rodzaju usług,
 • praca zmianowa,
 • znajomość języków obcych.

Nauka w trzech blokach programowych:

 • ekonomiczno-prawny
 • obsługa gościa hotelowego
 • technika pracy biurowej

Uczniowie odbywają praktyki w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Na co dzień współpracujemy z hotelami: Radisson SAS, Dobosz, Viktoria, Nowotel, Ibis, Arkona, Kapitan, Rycerski, Zbyszko.


Absolwent może być zatrudniony na stanowiskach technika w recepcji, części noclegowej hotelu, dziale gastronomicznym, w hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

 

Kwalifikacje zawodowe:

 • posługiwanie się pojęciami związanymi z branżą hotelarską i turystyczną,
 • rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • wdrażanie do przedsiębiorczości,
 • aktualizowanie posiadanej wiedzy,
 • zakładanie i prowadzenie firmy,
 • analizowanie zjawisk zachodzących w środowisku pracy,
 • przewidywanie wyników zjawisk ekonomicznych,
 • korzystanie z różnych źródeł prawa,
 • analizowanie i interpretowanie przepisów prawa,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • stosowanie zasad rachunku ekonomicznego,
 • organizowanie pracy własnej i niewielkich zespołów,
 • wykazanie znajomości zasad opłacalności inwestycji,
 • uzasadnienie ekonomicznych i społecznych aspektów działania marketingowego,
 • uczciwość i odpowiedzialność wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania powierzonych zadań,
 • prawidłowe sporządzanie pism i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji,
 • obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych,
 • sporządzenie planu działania małego podmiotu gospodarczego,
 • posługiwanie się komunikacją interpersonalną,
 • stosowanie zasad dobrego wychowania,
 • autoprezentacja.