Szkoła podstawowa

Klasy I-IV
 • do klasy 4 włącznie wszyscy uczniowie idą tym samym programem nauczania języków i zajęć sportowych,
 • min.16 godzin zajęć sportowych tygodniowo, „PRZYWRACAMY DZIECIOM PODWÓRKO” Zajęcia z gier i zabaw ruchowych (zabawy bieżne, rzutne, skoczne, integracyjne, edukacyjne, sporty zimowe). Przewaga zajęć na świeżym powietrzu,
 • nauka i doskonalenie pływania,
 • nauka j. niemieckiego oraz j. angielskiego,
 • świetlica,
 • całodzienne wyżywienie,
 • nabór odbywa się na podstawie egzaminu sprawnościowego.

 

Klasy V-VIII

 • podział uczniów na oddziały SMS i językowe z możliwością edukacji w Locknitz,
 • trening specjalistyczny siatkówka dziewcząt lub chłopców,
 • intensywna nauka języka niemieckiego i angielskiego,
 • Nauczanie dwujęzyczne od 7 klasy:
  • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego,
  • prowadzenie dwóch przedmiotów w języku polskim oraz niemieckim, lekcje z native speakerem,
  • wybór edukacji Police lub Löcknitz.

Klasy delegowane do Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskie Gimnazjum w Löcknitz

Wszyscy uczniowie przygotowywani są do egzaminu na certyfikat DSD

Z Polic do Löcknitz:

po klasie VI…

 • egzamin po klasie VI szkoły podstawowej – zdany pozwala na podjęcia nauki już w kl. 7 gimnazjum w Löcknitz.

po klasie VII…

 • intensywna nauka języka niemieckiego w klasie siódmej w Zespole Szkół (8 godz. w tygodniu),
 • egzamin z języka niemieckiego – zdany pozwala dołączyć do uczniów odbywających naukę w Löcknitz (kl. 8).

po klasie VIII…

 • intensywna nauka języka niemieckiego w klasie ósmej w Zespole Szkół (8 godzin w tygodniu),
 • ostatni egzamin z języka niemieckiego zdany daje szansę dołączyć do uczniów kl. 9 w Löcknitz.

W Löcknitz

 • kontynuacja nauki do matury,
 • program nauczania realizowany jest w języku niemieckim,
 • lekcje języka polskiego, historii, wos, prowadzone po polsku,
 • każdy uczeń co roku otrzymuje dwa świadectwa promocyjne (polskie i niemieckie).