Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

 

Stowarzyszenie wspiera organizacyjnie i materialnie szkołę. Pomaga w jej promocji, wspiera działania służące propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Pomaga w integracji nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z innymi środowiskami nauczycielskimi w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjno – sportowych, zabieganie o fundusze, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, a także podejmowanie współpracy z władzami publicznymi i przedsiębiorcami. Stowarzyszenie gromadzi i przekazuje informacje o Zespole Szkół, których celem jest promowanie placówki.

Stowarzyszenie wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej jest organizatorem obozów dla klas wojskowych, pomaga organizować „Śmietnik Artystyczny” – występy artystyczne młodzieży, a także Integracyjne Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Powiatu Polickiego w Pływaniu pod patronatem Burmistrza Polic.

Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Barwy Europy” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu, w którym udział wzięli przedstawiciele różnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poznając elementy kultury, tradycji i historii państw europejskich. Zajęcia o charakterze warsztatów oraz gier integracyjnych odbyły się w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie”, a pobyt młodzieży w Centrum sfinansowany został przez Powiat Policki.

Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach robót publicznych, Stowarzyszenie zatrudniało na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach pracowników ochrony, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów.