Regulamin wypożyczalni

 1. Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Zespołu Szkół.
 3. Wypożyczanie książek odbywa się tylko za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 4. Książki wypożycza się do domu na okres 1 miesiąca.
 5. Czytelnik, który chce korzystać z książki dłużej niż miesiąc powinien zgłosić się do biblioteki w celu przedłużenia terminu zwrotu książki.
 6. Wypożyczalnia może odmówić przedłużenia terminu zwrotu książki, jeżeli inny czytelnik na tę książkę oczekuje.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 3 książki.
 8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik, przed wypożyczeniem, powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę czy inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, ma obowiązek odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
 10. Nie wypożycza się do domu książek ogólnoinformacyjnych (encyklopedii, leksykonów, słowników) oraz książek przeznaczonych do użytku na miejscu. O charakterze książki decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 11. Słowniki i atlasy – więcej niż jeden egzemplarz – wypożycza się uczniom tylko na pisemną prośbę nauczyciela, a jeden egzemplarz – pod zastaw dokumentu tożsamości.
 12. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 13. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego oraz w przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką. Zwrot wypożyczonych książek potwierdza nauczyciel bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia.
 14. Po rozliczeniu się z wypożyczeń w danym roku szkolnym uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji.