Regulamin czytelni

 1. Z księgozbioru czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół oraz inne osoby.
 2. Korzystanie z księgozbioru czytelni i komputerów odbywa się na miejscu i jest możliwe wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości.
 3. Swoją obecność w czytelni należy odnotować w rejestrze odwiedzin, zgodnie z ustalonym wzorem.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. Korzystanie z komputerów odbywa się wyłącznie w celach edukacyjnych.
 6. W czasie korzystania z komputerów zabrania się wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych itp.
 7. Podczas korzystania z komputera nie ma możliwości drukowania materiałów, natomiast istnieje możliwość używania własnych sformatowanych dyskietek.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. W czytelni nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 10. Użytkownicy mają dostęp do kartoteki zagadnieniowej.
 11. Istnieje możliwość krótkoterminowego wypożyczenia książki w celu np. wykonania kserokopii jej fragmentu. Wypożyczający ma obowiązek pozostawić dokument tożsamości.
 12. Książka z czytelni może być wypożyczona do domu, pod zastaw dokumentu tożsamości, tuż przed zamknięciem czytelni. Wypożyczający ma obowiązek dokonać jej zwrotu następnego dnia rano.
 13. Wierzchnie okrycia należy pozostawić na wieszaku znajdującym się w czytelni.
 14. Zabrania się spożywania posiłków w czytelni.