POWER – Kultura łączy szkoły

W naszej szkole obecnie jest realizowany projekt POWER. Projekt ”Kultura łączy szkoły”(Cultural Schoolnet), zakłada współprace˛ szkół z Hiszpanii i Polski zwieńczona˛ spotkaniem projektowym, w ramach którego grupa 15 uczniów z dwoma opiekunami odwiedzi szkołe˛ hiszpańską. Podczas 7-dniowej wizyty uczniowie polscy i hiszpańscy będą wspólni pracować według ustalonego programu budując wspólne relacje, wymieniając się doświadczeniami i opiniami. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczestników, a tematyka skupia się na spuściźnie i różnorodności kulturowej obydwu krajów. Projekt jest skierowany głównie do uczniów klas o profilu dwujęzycznym, chcących zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjnokomunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. Rezultatem projektuma być nabycie bądź rozwój kompetencji kluczowych przez uczestników, a wśród produktów projektu będą filmy i ulotki o charakterze informacyjnym, mające na celu upowszechnianie tego projektu. Językiem służącym do komunikacji jest język angielski, ponieważ stał się on obecnie językiem Lingua Franca,a jednym z celów naszego projektu jest dać uczniom szansę, aby się go uczyć, zwiększyć motywację uczniów do mówienia w celu komunikowania się, wzbudzić zainteresowanie językiem angielskim jako narzędziem komunikacji, a nie tylko przedmiotem w szkole. Projekt ma na celu zmian˛e podejścia uczestników do języków w taki sposób, aby rozumieli różnorodność językową, ale zwiększyliby swoje kompetencje językowe poprzez komunikację w języku angielskim. 

karta zgłoszenia

regulamin rekrutacji i uczestnictwa