TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
lp. przedmiot data
1. chemia 25.08.2014 - godz. 10.00 - część pisemna, godz. 11.30 - część ustna
2. EdB 26.08.2014 - godz. 10.00 - część pisemna, godz. 11.30 - część ustna
3. fizyka 27.08.2014 - godz.8.00 - część pisemna, godz. 10.00 - część ustna
4. fizyka 27.08.2014 - godz.8.00 - część pisemna, godz. 10.30 - część ustna
5. fizyka 27.08.2014 - godz.8.00 - część pisemna, godz. 9.30 - część ustna
6. tworzenie interfejsu użytkownika 25.08.2014 - godz. 10.00
7. informatyka 26.08.2014 - godz. 12.00
8. informatyka 26.08.2014 - godz. 12.00
9. informatyka 26.08.2014 - godz. 12.00
10. informatyka 26.08.2014 - godz. 12.00
11. informatyka 26.08.2014 - godz. 12.00
12. informatyka 26.08.2014 - godz. 12.00
13. informatyka 26.08.2014 - godz. 8.00
14. informatyka 26.08.2014 - godz. 8.00
15. informatyka 26.08.2014 - godz. 8.00
16. informatyka 26.08.2014 - godz. 8.00
17. informatyka 26.08.2014 - godz. 8.00
18. informatyka 27.08.2014 - godz. 12.00
19. informatyka 27.08.2014 - godz. 12.00
20. informatyka 27.08.2014 - godz. 12.00
21. informatyka 27.08.2014 - godz. 12.00
22. informatyka 27.08.2014 - godz. 12.00
23. informatyka 27.08.2014 - godz. 12.00
24. informatyka 27.08.2014 - godz. 8.00
25. informatyka 27.08.2014 - godz. 8.00
26. informatyka 27.08.2014 - godz. 8.00
27. informatyka 27.08.2014 - godz. 8.00
28. informatyka 27.08.2014 - godz. 8.00
29. informatyka 27.08.2014 - godz. 8.00
30. informatyka 28.08.2014 - godz. 8.00
31. informatyka 28.08.2014 - godz. 8.00
32. informatyka 28.08.2014 - godz. 8.00
33. informatyka 28.08.2014 - godz. 8.00
34. J.niemiecki 25.08.2014 8.00 - część pisemna, 9.30 - część ustna
35. j.niemiecki 25.08.2014 8.00 - część pisemna, 9.00 - część ustna
36. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 10.00 - część ustna
37. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 10.30 - część ustna
38. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 11.00 - część ustna
39. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 11.30 - część ustna
40. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 12.00 - część ustna
41. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 13.00 - część ustna
42. matematyka 27.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 10.00 - część ustna
43. matematyka 27.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 10.30 - część ustna
44. matematyka 27.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 11.00 - część ustna
45. matematyka 27.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 9.30 - część ustna
46. biologia 25.08.2014 8.00 - część pisemna, 9.00 - część ustna
47. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 14.00 - część ustna
48. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 14.30 - część ustna
49. historia 25.08.2014 10.00 - część pisemna, 11.00 - część ustna
50. fizyka 27.08.2014 - godz.8.00 - część pisemna, godz. 11.00 - część ustna
51. fizyka 27.08.2014 - godz.8.00 - część pisemna, godz. 11.30 - część ustna
52. zasady racjonalnego żywienia 28.08.2014 - godz.12.00 - część pisemna, 13.30 - część ustna
53. BHP 25.08.2014 8.00 - część pisemna, 9.00 - część ustna
54. j.polski 26.08.2014 - godz. 8.00 - część pisemna; godz. 12.30 - część ustna

Szczegółowe informacje dotyczące zdających (imię i nazwisko ucznia) udzielane są w sekretariacie szkolnym.