DeutschesSprachdiplom I

Zapraszamy uczniów po odbiór dyplomów DeutschesSprachdiplom I do sekretariatu szkolnego (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom powinni posiadać przy sobie legitymację uczniowską lub inny dowód tożsamości.