Nykøbing Szkoła CEUS

 

DANIA

 

Współpraca ze szkołą CEUS School of Business w Nykøbing na wyspie Falster w Danii rozpoczęła się w roku 1998 i trwa z niewielkimi przerwami do dziś.

 

CEUS School of Business to część Kolegium Uniwesyteckiego jak również część Handelshøjskolecentret (Szkoły Handlowej).

 

Szkoła w Nykøbing kształci w zakresie administracji biznesowej, z możliwością uzyskania stopnia licencjata. Językiem wykładowym jest duński, ale CEUS zapewnia również międzynarodowy tok studiów w języku angielskim w zakresie zarządzania wypoczynkiem.Młodzież rozpoczyna tu naukę w wieku 16 lat. Szkoła daje możliwość uzyskania tytułu licencjata.

 

We współpracy z uczniami z Nykøbing uczestniczą głównie licealiści i młodzież klas technikum. Wymiana grup młodzieży odbywa się dwa razy w roku. Uczniowie z Polic wyjeżdżają do Danii, po czym młodzież z Nykøbing przyjeżdża z rewizytą. Polsko – duńskie spotkania procentują nie tylko poprawą znajomości języka angielskiego, ale także pozwalają uczniom otworzyć się na Europę.