Neuwied David-Roentgen-Schule

 

NIEMCY

 

Szkoła Zawodowa im. Davida Roentgena w Neuwied kształci swoich uczniów w wielu zawodach m. in. elektrotechnik, technik budowlany, technik obróbki drewna, a jednocześnie dostrzega ważność partnerstwa międzynarodowego.

 

Współpraca Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza z DavidRoentgen-Schule w Neuwiedtrwa nieprzerwanie od 1991 roku. Rok rocznie uczniowie i nauczyciele obu szkół uczestniczą we wspólnych projektach integracyjnych. Tradycją stały się już wymiany młodzieżowe. Od kilku lat realizowane są w Neuwied w ramach programu Leonardo da Vinci także staże uczniów technikum zawodowego z Polic. Tu odbywają praktyki zawodowe w niemieckich hotelach, sklepach i zakładach gastronomicznych. 

 

Dyrekcja i pracownicy David-Roentgen-Schule z wielką otwartością podchodzą do nowych pomysłów i przedsięwzięć. To pozwala na efektywną wymianę doświadczeń.

 

Corocznie organizowane są spotkania robocze nauczycieli – na przemian w Policach i w Neuwied, na których ustalany jest program projektu dla uczniów. Każdego roku odbywają się dwa spotkania młodzieży – jedno w Policach, drugie w Neuwied.

 

Wraz z partnerem z Neuwied Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza zrealizował w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerskie Projekty Regio projekt pod nazwą „Kształcenie dla Europy oraz z Europą.” został zrealizowany

 

Neuwied to niewielkie miasto leżące niedaleko miejsca, gdzie łączą się Ren i Mozela. Wokół znajdują się piękne winnice.