Monitoring w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Zespól Szkól im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police stosuje monitoring na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

  • teren jest monitorowany w celu ochrony mienia i osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa,
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres niezbędny dla zapewnienia ochrony, zgodnie z wymogami prawa,
  • osoby zarejestrowane przez system mają prawo dostępu do zapisu wizerunku oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wizerunki osób są chronione, zgodnie z przepisami prawa,
  • Zespól Szkól im. Ignacego Łukasiewicza w Policach udostępnia dane tylko upoważnionym osobom, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w uzasadnionych przypadkach.
  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Regulamin monitoringu

malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091