Löcknitz Deutsch-Polnisches Gymnasium

 

Niemcy

 

Police do Europy weszły znacznie wcześniej niż pozostała część Polski. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi uczniowie z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach rozpoczęli naukę w Löcknitz, w Niemczech, a tamtejsze gimnazjum otrzymało nazwę “Niemiecko-Polskie Gimnazjum”. 10 sierpnia 1995 roku 28 uczniów z Polic zasiliło klasy dziewiąte i zasiadło w szkolnych ławkach w Löcknitz, by po 4 latach nauki zdobyć niemiecką maturę. Od tej chwili nieprzerwanie rozwija się niemiecko-polska edukacja.

 

Niemiecko – Polskie Gimnazjum w Löcknitz to Szkoła Europejska o niepowtarzalnym charakterze. Stwarza młodym Polakom i Niemcom możliwość wspólnego przygotowania się do życia w „Europie bez granic”. Efektem współpracy jest nie tylko biegła znajomość języka sąsiadów, ale otwarcie się na kulturę inną niż własna, wzajemna tolerancja, akceptacja oraz poszanowanie narodowej tożsamości. Możliwie wcześnie rozpoczęta wspólna nauka, realizacja szeregu projektów integracyjnych i kulturowych oraz realizowane treści nauczania, zawarte we wspólnie przygotowanych wewnątrzszkolnych programach nauczania, odgrywają ogromną rolę w procesie dojrzewania kolejnego pokolenia Europejczyków.

 

Wspólne świętowanie sukcesów i wspólne pokonywanie przeszkód znakomicie poprawiły relacje sąsiedzkie polsko-niemieckiego pogranicza. Wymiernym efektem tej działalności jest nadanie w 2005 roku Niemiecko – Polskiemu Gimnazjum tytułu „Szkoły Europejskiej”, czyli szkoły ponad podziałami.