Rada rodziców – Kontakt

Rada Rodziców

 

w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

ul. Siedlecka 6

72-010 Police

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodnicząca – Justyna Wróblewska

Wiceprzewodnicząca – Eliza Tomczak

Skarbnik – Marta Petera

e-mail: rrzsbiala@gmail.com

 

WNIOSEK DO RADY RODZICÓW