Klasa wojskowa

 

Klasa Wojskowa jest bardzo wymagająca, u nas górują siła, honor i dyscyplina. Jest to klasa dla ambitnych i konkretnych ludzi

 

Klasa wojskowa umożliwia:

 • udział w obozach wojskowych i survivalowych,
 • zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • poznanie specyfiki służby wojskowej,
 • zwiększenie własnej sprawności fizycznej,
 • poznanie pracy żołnierzy zawodowych,
 • działania w grupie,
 • ubieganie się o zatrudnienie w wojsku,
 • udział w szkoleniach poligonowych,
 • taktyka czarna,
 • taktyka zielona,
 • taktyka czerwona,
 • szkolenie SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka),
 • udział w zajęciach z płetwonurkami,
 • naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (strzelnica i symulator strzelecki ),
 • podstawy chwytów, dźwigni, siły fizycznej i sportów walki,
 • przygotowanie do testów fizycznych żołnierzy,
 • musztra obowiązkowa i paradna,
 • udział w ogólnopolskich zawodach klas wojskowych,
 • zwiedzanie jednostek wojskowych 12 Dywizji Zmechanizowanej,
 • strzelanie i taktyka przy użyciu ASG.  

Warunki stawiane kandydatom do klasy wojskowej:

 • nienaganne zdrowie
 • duża sprawność fizyczna

Tematyka zajęć wojskowych:

 • podstawowe zasady bojowego zachowania się na polu walki,
 • prowadzenie ognia z broni strzeleckiej na celność,
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej na polu walki w ramach samopomocy i pomocy wzajemnej,
 • zasady pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale,
 • czynności wykonywane przez poszczególnych żołnierzy drużyny przed walką,  w czasie jej prowadzenia oraz po jej zakończeniu,
 • zasady bojowego zachowania się na polu walki,
 • zasady pełnienia służby wartowniczej na posterunku,
 • ochrona i obrona obiektów,
 • dowodzenie drużyną w podstawowych działaniach taktycznych,
 • występowanie w roli instruktora,
 • przeszkolenie poligonowe.

Klasa o profilu wojskowym, której tradycje sięgają roku 1998 jako pierwsza przecierała trudne szlaki dla innych formacji mundurowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Wieloletnie doświadczenia, zdobyta wiedza i nagromadzony sprzęt militarny, a także opiekunowie klas wojskowych (żołnierze zawodowi z wieloletnim doświadczeniem), decydują o jakości wyszkolenia i robią wszystko by trzyletni okres nauki w szkole był czasem, który dzięki szkoleniom, mocno wryje się w pamięć wszystkich absolwentów. Zajęcia odbywają się na terenie Polic i okolic jak i na terenie najlepszej w Polsce 12 Brygady Zmechanizowanej im. Generała Broni Józefa Hallera w Szczecinie (nasz patron)pod okiem instruktorów z doświadczeniem bojowym.