Klasa wielozawodowa

We współpracy z OHP w Policach. Możesz kształcić się w następujących zawodach:

elektromechanik, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego, fryzjer, ślusarz, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, kominiarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz oraz każdy zawód, w którym znajdziesz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.

Uczeń dostarcza do szkoły umowę dotyczącą nauki zawodu podpisaną z pracodawcą, co wiąże się z przywilejami pracowniczymi.