Klasa pożarnicza

Strażacy nie tylko gaszą pożary

 

Klasa pożarnicza umożliwia:

 • zdobycie uprawnień do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 • udział w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych,
 • przygotowanie się do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 • poznanie zasad musztry,
 • wyjazdy do innych komend, ośrodków szkolenia szkół pożarniczych,
 • ubieganie się o zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej na preferencyjnych warunkach,
 • poznanie pracy strażaków,
 • podwyższenie poziomu własnej sprawności fizycznej.

Warunki stawiane kandydatom do klasy pożarniczej:

 • nienaganne zdrowie,
 • duża sprawność fizyczna.

Tematyka zajęć klasy pożarniczej:

 • taktyka działań gaśniczych
 • taktyka działań ratowniczych,
 • wyposażenie techniczne straży pożarnych,
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawy profilaktyki przeciwpożarowej,
 • łączność i zasady korespondencji radiowej,
 • służba wewnętrzna – musztra,
 • szkolenie medyczne-pierwsza pomoc,
 • podstawy budownictwa,
 • podstawy psychologii, pedagogiki i organizacji pracy,
 • BHP,
 • sport pożarniczy.

 

Większość zajęć praktycznych jest prowadzona na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.