Klasa policyjna

Propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji. Naukę w tej klasie proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom jak i chłopcom, którzy marzą o służbie w policji. Ukończenie liceum umożliwia kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w Policji i innych służbach mundurowych.

Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przybliżymy też specyfikę pracy policjantów, dając szansę sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych (np. Straży Granicznej).

 

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE Komenda Powiatowa Policji w Policach

 Zapewniamy:

 • udział w obozach klas mundurowych i surwiwalach,
 • poznanie specyfiki służby w policji,
 • zwiększenie własnej sprawności fizycznej,
 • bezpośredni udział w akcjach policyjnych,
 • udział w rozprawach sądowych,
 • zajęcia otwarte w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Szczecinie,
 • pokaz systemu reagowania w Sztabie Policji KMP w Szczecinie,
 • zajęcia pokazowe i instruktażowe Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie  w zakresie zabezpieczania imprez o charakterze masowym,
 • namacalne poznanie logistyki Komendy Powiatowej Policji w Policach
 • udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną
 • naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (m.in. na strzelnicy)
 • podstawy chwytów, dźwigni, siły fizycznej i sportów walki,
 • naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przygotowanie do testów merytorycznych służby w policji.

Warunki stawiane kandydatom do klasy policyjnej:

 • nienaganne zdrowie,
 • dobry poziom sprawności fizycznej,
 • co najmniej poprawna ocena z zachowania.

Tematyka zajęć policyjnych:

 • wiadomości o policji,
 • musztra,
 • uprawnienia policji,
 • zadania prewencyjne,
 • prawo karne i cywilne,
 • kryminalistyka,
 • kryminologia,
 • taktyka i technika interwencji,
 • kodeks wykroczeń,
 • kodeks postępowania karnego,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • informatyka i łączność,
 • psychologia,
 • ruch drogowy,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • zajęcia praktyczne, pokazowe i instruktażowe.

Uczniowie klasy policyjnej uczęszczają na zajęcia w umundurowaniu, zbliżonym do regulaminowego umundurowania funkcjonariusza policji. Zakup umundurowania odbywa sie na koszt ucznia. Uczniowie są zobowiązani do złożenia uroczystego ślubowania „ucznia klasy policyjnej” (wzór aktu ślubowania).

Zajęcia policyjne prowadzone są w większym wymiarze w Komendzie Powiatowej Policji w Policach.