Klasa matematyczno-przyrodnicza

Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych prawd

P.S. de Laplace

Klasa matematyczno-przyrodnicza to oferta skierowana do uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach, wykazujących predyspozycje w kierunku nauk ścisłych, pragnących odkrywać „Sekrety matematyki i fizyki”.

W klasie tej realizowany jest autorski program o wyżej wymienionym tytule.

Na dodatkowych godzinach matematyki i fizyki uczniowie mają okazję:

  • poszerzać wiedzę zdobywaną na lekcjach, poprzez odpowiednio dobraną problematykę zajęć, często wykraczającą poza treści podstawy programowej;  
  • rozwijać pasję, zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze.

Kierunek ten jest dla osób, które:

  • garną się do rozwiązywania problemów matematycznych, fizycznych; 
  • poszukują powiązań między różnymi zjawiskami;
  • cechuje myślenie abstrakcyjne oraz  zamiłowanie do eksperymentów.