Klasa biologiczno-chemiczna (medyczna)

Zobaczyć i zrozumieć

 

Propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z medycyną, farmacją, stomatologią. Od początku edukacji w klasie realizowany będzie specjalny, rozszerzony program nauczania biologii i chemii oraz zajęcia medyczne, na których uczniowie poznają podstawowe wiadomości o człowieku.

Klasa o kierunku medycznym została utworzona dla wszystkich uczniów, którzy chcą pogłębiać w sposób wnikliwy i systematyczny wiedzę, wzbogacając ją o szereg zajęć praktycznych.

 

 

 

 

 

Proponujemy klasę, w której realizowany będzie specjalnie opracowany program nauczania biologii i chemii.

 • prowadzimy zajęcia o charakterze  laboratoryjnym.
 • współpracujemy z wyższymi uczelniami.
 • zapewniamy zaplecze naukowe: medyczne, ekologiczne, chemiczne.

Klasa biologiczno-chemiczna umożliwia:

 • rzetelne poznanie wybranych przedmiotów,
 • przyswojenie umiejętności przygotowywania preparatów,
 • zdobycie doświadczenia w zakresie działań laboratoryjnych.

Cele i założenia klasy:

 • współpraca z uczelniami szczecińskimi,
 • udział uczniów w ćwiczeniach laboratoryjnych i warsztatach,
 • dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia.

Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej.

« z 2 »