Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców serdecznie wszystkim Wam dziękuje za dokonane wpłaty, a Dyrekcji za poparcie w przedsięwzięciach, które mogliśmy zrealizować w roku szkolnym 2019/2020.

Za przekazane wpłaty mogliśmy:

  • wspomóc Samorząd Uczniowski i sfinansować nagrody pieniężne 5 klasom za zwycięstwo w konkursie na najciekawszą dynię z okazji Halloween,
  • zakupić 1.300 lizaków świątecznych dla uczniów jako upominek z okazji Mikołajek,

Dodatkowo Hotel Dobosz przekazał nam 7 kg cukierków świątecznych, które zostały rozdane dzieciom podczas Kiermaszu Świątecznego 🙂

  • dofinansować zakup niezbędnych materiałów na Świąteczny Kiermasz Charytatywny, który był połączony ze zbiórką pieniędzy dla chorej Michalinki,
  • zakupić pojemniki na nakrętki, które są przekazywane na cel charytatywny,
  • zakupić naklejki na schody dot. 10 kroków udzielania ,,Pierwszej Pomocy”,
  • sfinansować zakup pączków dla uczniów, którzy zostali objęci kwarantanną,
  • ufundować słowniki ortograficzne dla dzieci kończących 1 klasę podstawową,
  • pozostała kwota została podzielona na klasy, które dokonały więcej niż 3 wpłaty na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na wspólne wyjście integracyjne lub zakup upominków dla uczniów.

Rada Rodziców ustaliła, że dobrowolna składka roczna w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł. Rodzic dokonuje jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do szkoły – należy pamiętać, aby w tytule przelewu wpisać imiona, nazwiska oraz klasę wszystkich dzieci.

Wpłat należy dokonywać:

Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

na rachunek: 18 1240 3943 1111 0000 4133 8030