Historia

Początki polskiej edukacji ponadpodstawowej w Policach sięgają wczesnych lat pięćdziesiątych, kiedy to utworzono Zasadniczą Szkołę Budowlaną Centralnego Urzędu Szkolenia
Zawodowego. W połowie lat 70-tych połączono istniejące w Policach szkoły zawodowe w jeden zespół szkół. W roku 1981 do Zespołu Szkół Zawodowych wcielono Liceum Ogólnokształcące. Dwa lata wcześniej szkole nadano imię Ignacego Łukasiewicza. Wybitny polski chemik stał się patronem szkoły, która przez 20 lat objęta była mecenatem Zakładów Chemicznych „Police”.
Na początku lat 90-tych zakłady zrezygnowały z patronowania szkole. Obecnie jest to Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Kalendarium

1951 utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego;
1953 powołanie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego;
1959 utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, słynnej „samochodówki”;
1972 powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Zakładów Chemicznych „Police”; Technikum Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Chemicznego; Technikum Zawodowego dla Pracujących (misję utworzenia tych szkół powierzono mgr inż. Michałowi Kołodziejskiemu, a pierwszym dyrektorem został mgr Błażej Czajka);
1975 połączenie istniejących w Policach szkół w jeden Zespół Szkół Zawodowych;
1979 nadanie Zespołowi Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza oraz wręczenie ufundowanego przez Zakłady Chemiczne „Police” sztandaru;
1979 powołanie na dyrektora mgr Romualda Sierpińskiego;
1981 włączenie do Zespołu Szkół (mieszczącego się dotychczas w Szkole Podstawowej nr 4 w Policach) Liceum Ogólnokształcącego i zmiana nazwy na Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Zakładów Chemicznych „Police”;
1982 objęcie stanowiska dyrektora przez mgr inż. Jerzego Kliszewskiego;
1993 likwidacja Ośrodka Doskonalenia Kadr w Policach, przejęcie obiektów tej instytucji przez szkołę;
1993 zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza;
1993 utworzenie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, działającej na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza;
1994 utworzenie Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych;
1994 uroczyste otwarcie Pływalni przy Zespole Szkół;
1995 powstanie Niemiecko-Polskiej szkoły w Locknitz;
2000 uchwała Rady Powiatu Polickiego o utworzeniu „Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Locknitz”;
2000 powstanie Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół;
2003 powołanie na dyrektora szkoły mgr Beatę Golisowicz;
2005 powstanie Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
2007 przekazanie przez Starostę Polickiego nowego sztandaru z okazji 35-lecia istnienia szkoły;
2007 w Zespole Szkół rozpoczyna działalność Regionalna Szkoła Mistrzostwa Sportowego;
2008 powstanie pierwszej klasy integracyjnej liceum ogólnokształcącego;
2009 wybudowanie zespołu boisk Orlik 2012;
2010 przebudowa budynku administracyjnego Warsztatów Szkolnych na potrzeby Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2011 przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej;
2011 wybudowanie lodowiska „Biały Orlik”;
2013 powołanie na dyrektora szkoły Agatę Markowicz – Narękiewicz;
2013 uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół