Filmy – rekrutacja 2021/2022

Kontakt z komisją rekrutacyjną – 798 847 862

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1

Kierunek dwujęzyczny

Kierunek humanistyczny

Kierunek wojskowy

SMS

Klub europejski

Kierunek medyczny

Kierunek pożarniczy

Kierunek policyjny

Piłka nożna

Technikum

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik technologii chemicznej

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Rekrutacja – szkoły ponadpodstawowe

Rekrutacja – szkoła podstawowa