Erasmus plus „Being healthy makes you wealthy”

W maju 2019 odbyło się ostatnie już spotkanie projektowe w ramach  projektu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Erasmus +  zatytułowanego Being Healthy Makes You Wealthy. Był to już końcowy etap, zamykający dwuletnią współpracę siedmiu szkół europejskich, który miał miejsce w stolicy Andaluzji – Walencji. Projekt skierowany do młodzieży związany jest z propagowaniem  zdrowego stylu  życia. Podczas spotkania omówiono efekty dotychczasowych działań oraz dokonano ich ewaluacji. Reprezentacje poszczególnych krajów przedstawiły prezentacje na temat ćwiczeń rozgrzewających przed aktywnością fizyczną.   W trakcie projektu uczniowie brali udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w zadaniach grupowych, mających na celu zwiększenie ich aktywności fizycznej i propagowanie zdrowego stylu życia. Szkoły biorące udział w projekcie to instytucje z 7 krajów Europy – Polska, Słowenia, Niemcy, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Włochy. Informacje dotyczące programu Being Healthy Makes You Wealthy zamieszczane są na platformie internetowej e Twinning.

Kamila Kozub