Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

Dyrektor:

 • Agata Jarymowicz

Wicedyrektorzy

 • Katarzyna Ignasiak
 • Karolina Bańka – Pociecha
 • Bożena Pawełkiewicz
 • Monika Przychodniak – Loga

 

ZAKRES CZYNNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI

WICEDYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW:

 

WICEDYREKTORZY:

 

BOŻENA PAWEŁKIEWICZ

 • Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami
 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum Ogólnokształcącego z wyjątkiem SMS
 • Organizacja Egzaminu Dojrzałości w Liceum i Technikum
 • Nadzór nad pracą pedagogów szkolnych
 • Organizacja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
 • Nadzór nad działalnością komisji: przyrodniczej, języka polskiego i czytelnictwa
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Rozliczanie nadgodzin
 • Organizacja dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół

KATARZYNA IGNASIAK

 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością SMS
 • Opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły oraz planu lekcji
 • Organizowanie nauczania indywidualnego
 • Opracowywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • Rozliczanie nadgodzin
 • Organizowanie grup rozszerzonych i podstawowych
 • Nadzór nad działalnością komisji: SMS, mundurowych oraz wychowania fizycznego,
 • Nadzór nad SIO
 • Organizacja grup międzyoddziałowych
 • Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego. Nadzorowanie jego funkcjonowania
 • Wycieczki
 • Wdrożenie Projektu Kompleksowego Rozwijania Kompetencji Kluczowych u Uczniów
 • Organizacja dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół

KAROLINA BAŃKA – POCIECHA

 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły Podstawowej i świetlic
 • Współpraca z EDPG Locknitz
 • Egzamin Ósmoklasisty
 • Organizowanie projektów edukacyjnych w Szkole Podstawowej
 • Opracowywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • Nadzór nad działalnością komisji: języków obcych i religii
 • Rekrutacja
 • Nadzór nad projektami
 • Koordynowanie działań w ramach projektu współpracy między powiatami INT-08-0015
 • Nadzór nad Certyfikatem Języka Niemieckiego DSD I, DSD II, DSD PRO
 • Opracowywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • Wycieczki
 • Organizacja dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół

MONIKA PRZYCHODNIAK LOGA

 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością Technikum i Szkoły Branżowej
 • Organizacja egzaminów próbnych i zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Technikum i Szkole Branżowej
 • Aktualizacja zestawu programów i podręczników
 • Nadzór nad organizacja egzaminów próbnych i zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Technikum i Szkole Branżowej
 • Nadzór nad działalnością komisji matematycznej, historii i WOS-u
 • Opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Dyżury nauczycieli
 • Zastępstwa
 • Rozliczanie nadgodzin
 • Kontrola organizacji i realizacji dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół
 • Doradztwo zawodowe
 • Nadzór nad pracą biblioteki
 • Organizacja zajęć praktycznych
 • Organizacja praktyk zawodowych
 • Współpraca z OHP i pracodawcami
 • Organizacja dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół

KIEROWNIK INTERNATU

RADOSŁAW GOŁCZYŃSKI

 • Nadzór pedagogiczny nad wychowawcami internatu,
 • Nadzór nad pracą internatu
 • Rozliczanie nadgodzin