Comenius Regio 2012 – 2014

 

Projekt pod nazwą „Developing Institutional Capacity in Educational Institutions”(„Usprawnienie kompleksowego zarządzania jakością w placówkach oświatowych”) będzie realizowany przez 2 konsorcja: polskie i tureckie w latach 2012 – 2014, a celem ich działań będzie poprawa zarządzania w placówkach oświatowych poprzez wykorzystanie Modelu Doskonałości EFQM. Każde z konsorcjów składa się z jednostki administracji publicznej, placówki edukacyjnej i organizacji pozarządowej. 

W przypadku strony polskiej w skład konsorcjum wchodzą Powiat Policki, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, natomiast konsorcjum tureckie to Ankara Milli Egitim Müdürlügü (AMEN), Atatürk Kiz Teknik Ve Meslek Lissie (szkoła zawodowa) oraz organizacja pozarządowa Türkiye Egitim ve Sevgi Dernegi (TESED). Całkowita wartość projektu to 51.250,00 €, z czego wkład własny to 6250 € zapewniony w formie wkładu pracy personelu projektu. 

Inne cele projektu to:

 • poprawa zarządzania jakością w placówkach oświatowych,
 • wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji,
 • poprawa współpracy między lokalnymi instytucjami,
 • wymiana doświadczeń i praktyk między partnerami projektu w zakresie zarządzania jakością w placówkach oświatowych,
 • poprawa jakości nauczania.

W ramach projektu partnerzy wezmą udział w szeregu różnorodnych działań, w tym między innymi zaplanowane są:

 • warsztaty i szkolenia dotyczące Modelu Doskonałości (Excellence Model) EFQM (European Foundation of Quality Management),
 • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania jakością w placówkach oświatowych,
 • ewaluacja dotychczasowych rozwiązań w zarządzaniu jakością w placówkach oświatowych,
 • wypracowanie optymalnych i skutecznych metod zastosowania Modelu Doskonałości EFQM jako narzędzia służącego do doskonalenia systemu zarządzania.

Działania w projektowe to przede wszystkim:

 • zbieranie informacji na temat statystyk i historii prac nad zarządzaniem jakością w regionie,
 • opracowanie broszury o wynikach wstępnych badań i projekcie,
 • przeprowadzenie badań w około 30 szkołach regionu za pomocą przygotowanych przez uniwersytet turecki ankiet i ogłoszenie wyników na stronie projektu.

Podczas pierwszego spotkania projektowego w Policach, które odbyło się w dniach 27-30 listopada 2012, przedstawiono również perspektywę podpisania protokołu o współpracy miedzy regionami. Prezentacji dokonały zaangażowane instytucje, oraz dokonano redystrybucji wcześniej ustalonych zadań. Zdefiniowano też narzędzia potrzebne do przeprowadzenia projektu, jako że skala działań wydaje się być bardzo szeroka. W Turcji badaniom dotyczącym kompleksowego zarządzania jakością ma być poddanych ponad 60 szkół. Tureccy partnerzy będą jeszcze dwukrotnie gościć w naszym kraju. 

W projekcie zaplanowane są również 3 wizyty w Turcji, a w skład grup wyjeżdżających będą wchodzić przedstawiciele Zespołu Szkół , Powiatu Polickiego i Stowarzyszenia na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Brany jest także pod uwagę udział w wyjazdach grupy uczniów ze Szkolnego Koła Naukowego, którzy mają przedstawić kulturę i osiągnięcia Polski ich tureckim rówieśnikom w prezentacjach multimedialnych. Rezultatem projektu będzie zastosowanie Modelu Doskonałości w zarządzaniu placówkami oświatowymi, poprawa wizerunku placówek oświatowych, jak również poprawa jakości nauczania, a tym samym poprawa wyników nauczania.